مصاحبه کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) چیست؟

مصاحبه کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)

نحوه انجام مصاحبه کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) در این مطلب درباره مصاحبه کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) صحبت می‌کنیم. از آنجایی که ما همیشه بر روی یادگیری از مشتری تاکید کرده‌ایم برای حداکثر کردن این یادگیری قبل از آن که MVP خود را به افراد غریبه بفروشید، آن را چهره به چهره به مشتریان اولیه خود […]

مصاحبه مشتریان در مورد راه حل استارتاپ خود

مصاحبه مشتریان در مورد راه حل استارتاپ

مصاحبه مشتریان در مورد راه حل بعد از مصاحبه مشکل قرار می‌گیرد. تا اینجای کار اگر قدم به قدم با ما پیش رفته باشید، بوم ناب خود را درست کرده‌اید و مصاحبه پی بردن به مشکل را برای اعتبارسنجی مشکل و مشتری انجام داده‌اید. تا اینجای کار باید بتوانید به سوال‌هایی زیر پاسخ دهید زیرا […]

چک لیست مصاحبه با مشتری در استارتاپ

چک لیست مصاحبه با مشتری

شما در مقاله قبلی با چگونگی و لزوم مصاحبه با مشتریان و پیدا کردن مشکلی که حل میکنید آشنا شدید، در این آموزش با چک لیست مصاحبه با مشتری که سوالات و مراحل انجام مصاحبه است آشنا می‌شوید. در مرحله قبل یعنی طراحی بوم، شما ۳ مشکل اساسی که مشتریان اولیه شما دارند پیدا کردید. […]

مصاحبه با مشتریان استارتاپ خود

مصاحبه با مشتریان استارتاپ خود

برای مصاحبه با مشتریان آماده شوید سریعترین راه برای به‌دست آوردن اطلاعات، صحبت کردن  و مصاحبه  با مشتریان است. شما باید مشکل را از راه حلی که دارید جدا کنید و قبل از آن که خود را درگیر راه حل کنید با تست کردن مشکل شروع کنید. به پرسشنامه و جلسات گروهی نه بگویید اغلب […]