چگونه هم بنیانگذار استارتاپ خود را پیدا کنید؟

هم بنیانگذار استارتاپ

هم بنیانگذار استارتاپ خود را پیدا کنید انتخاب یک هم بنیانگذار استارتاپ مناسب یکی از مهم‌ترین موارد برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی است. یینگ و ینگ، سازنده و فروشنده، خیالباف و عملگرا؛ هر آن چه که می‌خواهید اسم این دو نفر را بگذارید، شما برای آنکه یک کسب‌و‌کار موفق را تاسیس کنید نیاز […]