انتخاب شریک کاری مناسب در کسب و کار

انتخاب شریک کاری مناسب

شریک کاری مناسب در کسب و کار انتخاب شریک کاری مناسب در کسب و کار یکی از مهم‌ترین موارد است. یینگ و ینگ، سازنده و فروشنده، خیالباف و عملگرا؛ هر آن چه که می‌خواهید اسم این دو نفر را بگذارید، شما برای آنکه یک کسب‌و‌کار موفق را تاسیس کنید نیاز به یک هم‌تیمی دارید. هر […]